Ekolojik Robot Terra ile Uygulamalı Bilim Eğitimi

Ekolojik Robot Terra ile Uygulamalı Bilim Eğitimi

İlçemiz öğrencilerinde alternatif eğitim yöntemlerini kullanarak geri dönüşüm uygulamaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının anlaşılmasına katkıda bulunmak için oluşturulan eğitim modülü Ekolojik Yaşam Merkezi’nde 6-8 yaş aralığında 10 kişilik gruplara verilmektedir. 3 aşamadan oluşan ve 90 dakika süren eğitim modülünün 1. Aşamasında enerji kaynakları, yenilenebilir enerji ve atık geri dönüşümü kavramları üzerine bilgilendirme yapılır; 2. Aşamasında öğrencilerin yaş grubuna uygun 1. Aşamayı anlatan animasyon video gösterimi gerçekleştirilir ve 3. Aşamasında ahşap kodlama materyalinin nasıl uygulanacağına dair bilgilendirme yapılarak, takım çalışması için gruplara ayrılan öğrencilere uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim sonucunda, analitik düşünme, problem çözme, iletişim, takım çalışması becerilerinin gelişmesi, gerçek durum ile uygulama örneği arasında bağlantı kurulması, enerjinin bir türden diğerine dönüşebileceğinden hareketle, enerjinin korunduğu sonucu çıkarımı yapılmaktadır. Ayrıca, bina çatılarında bulunan güneş panelleri ve su depolarının kullanımı, şehirler arası yollarda görülmesi muhtemel güneş enerji santrallerinin var oluş nedenleri, yeniden kullanım, azaltım ve geri dönüşüm kavramları, çöp depolama alanlarının verimliliğini arttırabilmek için geri dönüşümü mümkün olan atıklarımızı farklı kutularda biriktirilmesi gerekliliği açıklanarak öğrencilerin çevreye olan duyarlılıklarının arttırılması sağlanmaktadır.

2018 yılında düzenlenen 17 eğitime toplam 5 okuldan (İnönü İlkokulu, Faik Reşit Unat Ortaokulu, Zühtüpaşa İlkokulu, Çiftehavuzlar Ortaokulu, İlhami Ertem İlkokulu) 320 öğrenci ve 8 öğretmen katılım sağlamıştır.

Geri